Tehniskais SEO: Padziļināts ceļvedis iesācējam

Atjaunināts:

Tehniskais SEO

Tehniskais SEO ir svarīgs tīmekļa vietnes optimizācijas aspekts, kas koncentrējas uz tīmekļa vietnes infrastruktūras un pamatelementu uzlabošanu, lai uzlabotu tās atrodamību un izpratni no meklētājprogrammu puses.

Šis process ietver vairākus galvenos elementus, tostarp pārlūkošanu, indeksēšanu, pieejamību, ierindošanu un klikšķu iespējamību. Katram no šiem elementiem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietne ir viegli pieejama, saprotama un pievilcīga gan meklētājprogrammām, gan lietotājiem.

Pārmeklēšana un indeksēšana ir tehniskā SEO pamatelementi, kas nodrošina tīmekļa vietnes atrašanu, pieejamību un iekļaušanu meklētājprogrammas indeksā. Savukārt pieejamība nodrošina, ka tīmekļa vietne ir lietojama, saprotama un uztverama dažādiem lietotājiem.

Vietņu ierindošanas un klikšķu iespējamības uzlabošana ir pēdējie tehniskās SEO optimizācijas posmi, kuros galvenā uzmanība tiek pievērsta tīmekļa vietnes potenciāla uzlabošanai, lai sasniegtu augstākas pozīcijas meklētājprogrammu rangā un piesaistītu lietotāju klikšķus meklētājprogrammu rezultātu lapās.

Lai sasniegtu panākumus tehniskā SEO jomā, ir jāievēro dažādas šajā rakstā uzskaitītās ieteicamās prakses.

Kas ir tehniskais SEO?

Tehniskais SEO ir tīmekļa vietnes infrastruktūras un pamatā esošo elementu optimizācijas process, kas palīdz meklētājprogrammām, piemēram, Google, atklāt, pārmeklēt, saprast un indeksēt tīmekļa lapas.

Tehniskā SEO ir daļa no plašāka meklētājprogrammu optimizācijas (SEO) procesa un svarīgs veiksmīgas SEO optimizācijas pamatelements.

Kāpēc tehniskais SEO ir svarīgs?

Tehniskais SEO ir būtisks, lai vietne būtu veiksmīgāk ierindota meklētājprogrammās un būtu redzama. Pat tad, ja esi izveidojis lielisku saturu, ja neveic nepieciešamos pasākumus, lai meklēšanas sistēmu roboti varētu pārmeklēt un saprast tavu tīmekļa vietni, tas var mazināt tavu veikto darbību rezultātus.

Tehniskā SEO ir tavas tīmekļa vietnes pamats, līdzīgi kā dzīvojamās mājas projekts. Tas nodrošina meklētājprogrammām vieglu piekļuvi vērtīgajam saturam, lai tās varētu izpētīt un parādīt to citiem. Bez tā tava tīmekļa vietne paliek apslēpta, neļaujot apmeklētājiem un meklētājprogrammām novērtēt tās bagātību. Ieguldot līdzekļus tehniskajā SEO, tiek izveidoti skaidri ceļi, pa kuriem meklētājprogrammu robotiem ir iespējams pārvietoties, un tīmekļa vietnes saturs var sasniegt paredzēto auditoriju.

Tas ir tikai viens vienkāršs piemērs, kāpēc tehniskā SEO ir tik svarīga. Tagad aplūkosim tehniskā SEO galvenos elementus.

Kādi ir tehniskie SEO elementi?

Tehnisko SEO var iedalīt piecos atsevišķos elementos:

 • Pārmeklēšana
 • Indeksēšana
 • Pieejamība
 • Ierindošana
 • Klikšķu iespējamība

Šos piecus elementus un to vietu tehniskajā SEO hierarhijā vislabāk ilustrē OnCrawl bloga ieraksts vietnē Search Engine Land, izmantojot slaveno Maslova vajadzību hierarhiju, bet pārveidotu meklēšanas sistēmu optimizācijas vajadzībām.

Vienkārši sakot, ja netiek apmierinātas vajadzības hierarhijas zemākajos līmeņos, nav iespējams sasniegt augstākos.

Piemēram, ja tava tīmekļa vietne nav pat pārlūkojama un indeksējama ar meklētājprogrammu robotiem, tad tavi centieni nodrošināt klikšķu iespējamību, piemēram, ieviešot strukturētos datus, būs veltīgi.

Tehniskie SEO elementi

Kas ir pārmeklēšana?

Pārmeklēšana attiecas uz tīmekļa vietnes spēju tikt atklātai un sasniedzamai pārlūkprogrammas robotiem. Ir svarīgi nodrošināt, lai tīmekļa lapas, ko vēlies ierindot meklētājprogrammās, būtu viegli pieejamas. 

Pārmeklēšanas iespēja ir tehniskās SEO hierarhijas pamatelements.

Pārmeklēšana notiek, kad meklētājprogrammu roboti piekļūst tīmekļa saturam un pēc saitēm to analizē. Pārmeklējamie URL adresāti nav aizliegti meklēšanas robotiem un ir zināmi meklētājprogrammām.

Visizplatītākais veids, kā kontrolēt, kas tiek pārmeklēts tavā tīmekļa vietnē, ir robots.txt faila izmantošana, lai norādītu, kur meklētājprogrammas drīkst un kur nedrīkst apmeklēt tavu vietni.

PIEZĪME

Google joprojām var indeksēt lapas, kuras tas nevar pārmeklēt, ja uz tām norāda saites.

Piemēram, pieņemsim, ka tavā tīmekļa vietnē ir “īpaši slepena lapa”, kuru tu nevēlies, lai meklētājprogrammu roboti pārlūko. Šajā lapā varētu būt konfidenciāla informācija, ekskluzīvs saturs vietnes reģistrētiem lietotājiem vai citi sensitīvi dati, kurus vēlies paturēt apslēptus. Lai nodrošinātu, ka meklētājprogrammu roboti šo “īpaši slepeno lapu” neapmeklē, ir nepieciešams pievienot īpašu direktīvu savā tīmekļa vietnes robots.txt failā.

Robots.txt fails ir teksta fails, kas ir ievietots vietnes saknes direktorijā un darbojas kā ceļvedis meklētājprogrammu robotiem, norādot, kuras vietnes jomas tiem ir atļauts vai aizliegts pārmeklēt. Iekļaujot robots.txt failā direktīvu “Disallow” (aizliegt), iespējams efektīvi aizliegt meklētājprogrammu robotiem pārmeklēt norādīto URL adresi.

Savas “slepenās lapas” gadījumā robots.txt failā pievieno šādu direktīvu:

User-agent: *

Disallow: /slepena-lapa/

Šī direktīva sastāv no divām rindām:

Lietotāja aģents User-agent: * rinda norāda, ka šādi noteikumi attiecas uz visiem meklētājprogrammu robotiem (apzīmēti ar zvaigznīti). Ja vēlies atlasīt konkrētu robotu, vari aizstāt zvaigznīti ar tā nosaukumu, piemēram, “User-agent: Googlebot”.

Aizliegt jeb Disallow:/slepena-lapa/ norādīts URL adreses ceļš, kuru meklētājprogrammu roboti nedrīkst pārmeklēt.

Ir daudz citu veidu, kā kontrolēt un optimizēt tīmekļa vietnes pārmeklēšanas iespējas. Piemēram, ieviešot piekļuves ierobežojumus, izmantojot pieteikšanās sistēmas, vai atļaujot tikai konkrētām IP adresēm piekļūt konkrētām tīmekļa lapām.

Lai optimizētu tīmekļa vietnes pārmeklēšanas iespējas, var optimizēt pārmeklēšanas budžetu, izveidot un optimizēt XML vietnes karti, optimizēt vietnes arhitektūru, URL struktūru u. c. Visi šie pasākumi ir daļa no tīmekļa vietnes optimizācijas, lai nodrošinātu tās pārlūkošanas iespējas.

Kas ir indeksēšana?

Indeksēšana ir tīmekļa vietnes spēja tikt iekļauta meklētājprogrammas indeksā.

Meklētājprogrammas indekss būtībā ir to lapu datubāze, kuras ir pieejamas rādīšanai meklēšanas rezultātos.

Lai pārbaudītu, vai lapa ir indeksēta, vienkārši ievadi “site: [lapas URL]” Google meklētājā un apskati, kas notiks.

site:gfrolovs.com meklēšana

Ja lapa parādās meklēšanas rezultātos, tad Google to ir veiksmīgi indeksējusi.

Vari arī izmantot URL inspicēšanas rīku Google meklēšanas konsolē, lai pārbaudītu, vai URL ir indeksēts, un saņemt detalizētāku informāciju.

Google search console - URL pārbaude

Ir dažas lietas, kas var kavēt lapas indeksēšanu.

Visbiežāk tā ir lapā ievietotais tags “noindex”.

Tas ir HTML fragments, kas norāda meklētājprogrammu robotiem neindeksēt lapu un ir ievietots tīmekļa vietnes <head> sadaļā.

Vari pārbaudīt, vai lapai ir pievienots šis tags, apskatot lapas avota kodu un meklējot “noindex”.

Index taga meklēšana

Lai lapas parādītos meklētājprogrammu rezultātu lapās, ir nepieciešams, lai tās būtu indeksējamas.

Dažos gadījumos iespējams vēlies, lai konkrētas lapas netiktu parādītas meklēšanas rezultātos, piemēram, dažas no reklāmas kampaņu lapām, “Paldies, ka parakstījāties” lapām vai “Lejupielādēt resursu šeit” lapām, ja tas ir magnēts, kas paredzēts klientu piesaistīšanai.

Vēl viens bieži sastopams iemesls, kāpēc lapa var netikt indeksēta, ir ļoti līdzīgs saturs vairākās lapās bez atbilstošas kanoniskā taga ieviešanas.

Tādas meklētājprogrammas kā Google atlasītu vienu no versijām, ko indeksēt, un parādītu to rezultātos. Pārējās lapas netiktu indeksētas un tādējādi netiktu parādītas.

Kanonisko tagu lietošana ir veids, kā meklētājprogrammām norādīt, kurai lapas versijai tu vēlētos, lai meklēšanas sistēmas piešķirtu prioritāti, ja tās saskaras ar līdzīgu saturu vairākās lapās.

Šis tags tiek ievietots dublikātu lapu sadaļā <head> un izskatās šādi:

<link rel="canonical" href="https://piemers.com/lapa-ko-velies-indekset/" />

Citi iemesli, kāpēc lapa var netikt indeksēta, ir dublikāta saturs, zemas kvalitātes saturs (t. i., saturs, kas ir pārāk īss un/vai nesniedz nekādu reālu vērtību), pāradresācijas vai citas tehniskas problēmas.

Kas ir pieejamība?

Pieejamība attiecas uz iespēju gan meklētājprogrammu robotiem, gan lietotājiem viegli piekļūt tīmekļa vietnei un mijiedarboties ar to. Tā ietver dažādus aspektus, kas nodrošina, ka tīmekļa vietne ir lietojama, saprotama un uztverama dažādiem lietotājiem, tostarp lietotājiem ar invaliditāti vai traucējumiem.

Ar pieejamību ir saistītas vairākas jomas:

 • Servera veiktspēja: Lēns vai neuzticams serveris, kas nespēj apstrādāt paredzamo apmeklētību, var izraisīt sliktu pieejamību.
 • HTTP statuss: HTTP statusa kodi, ko sūta serveris, sniedz informāciju par tīmekļa vietņu pieejamību un sasniedzamību. Piemēram, statuss “200 OK” norāda, ka lapa ir pieejama, savukārt statuss “404 Not Found” norāda, ka lapa nav pieejama.
 • Ielādes laiks un lapas lielums: Tīmekļa vietnes ielādes ātrums un tās resursu (piemēram, CSS, JavaScript un attēlu) lielums ietekmē pieejamību.
 • JavaScript renderēšana: Daudzās mūsdienu tīmekļa vietnēs interaktīvie elementi un dinamiskais saturs lielā mērā balstās uz JavaScript. Tomēr meklētājprogrammu roboti var ne tik efektīvi apstrādāt JavaScript, kas var radīt problēmas ar pieejamību.
 • Vietnes arhitektūra un lapas dziļums: Pārmērīgs lapas dziļums vai “pamestas lapas” (lapas bez iekšējām saitēm) var apgrūtināt gan lietotāju, gan meklētājprogrammu robotu navigāciju un piekļuvi saturam.
 • Pāradresācijas ķēdes: Pāradresāciju ķēdes var kavēt lapu pieejamību, jo īpaši lēni ielādējamām vietnēm. Jo garāka ir pāradresāciju ķēde, jo vairāk laika ir nepieciešams, lai roboti un lietotāji sasniegtu vēlamo lapu.

Kas ir ierindošana?

Ierindošana attiecas uz tīmekļa vietnes spēju ieņemt augstākas pozīcijas meklētājprogrammu rangā.

Šeit ir daži veidi, kā palielināt vietnes izredzes uzlabot rangu:

 • Iekšējās un ārējās saites: Saitēm ir būtiska nozīme pozīcijas paaugstināšanā. Iekšējās saites var uzlabot pārmeklēšanas ātrumu, novirzīt lietotājus un meklētājprogrammu robotus uz saistītām lapām un palielināt iespēju ieņemt augstāku vietu. Arī ārējās saites, kas iegūtas, veicot ārējā SEO optimizāciju, var ievērojami uzlabot ranga pozīcijas.
 • Satura optimizācija: Augstas kvalitātes SEO satura izveide un tematiski saistītu lappušu savstarpēja sasaistīšana palīdz izveidot tematisku pārklājumu. Koncentrējoties uz konkrētām tēmām un iekļaujot saistītus jēdzienus, šie satura tīkli palīdz uzlabot lapas atbilstību un paaugstināt tās ieņemamo pozīciju potenciālu.

Kas ir klikšķu iespējamība?

Klikšķu iespējamība ir tīmekļa vietnes spēja piesaistīt lietotāju klikšķus meklētājprogrammu rezultātu lapās.

Tas galvenokārt ietver iekšējā SEO optimizāciju un tehnisko elementu optimizāciju, lai uzlabotu tīmekļa vietnes izvietojuma izskatu un pievilcību, tādējādi palielinot lietotāju iesaistīšanās iespējamību.

Šeit ir dažas jomas, kurām jāpievērš uzmanība, lai uzlabotu klikšķu iespējamību:

 • Satura struktūra: Satura organizēšana, izmantojot skaidras struktūras, piemēram, sarakstus, tabulas un virsrakstus, palīdz meklētājprogrammām labāk saprast informāciju. Tā rezultātā var tikt ģenerēti ieteiktie fragmenti un citi vizuāli uzlaboti rezultāti, kas izceļas meklētājprogrammas rezultātu lapās.
 • Strukturētu datu marķēšana: Strukturēto datu marķēšana, izmantojot Schema.org marķējumu, sniedz papildu informāciju meklētājprogrammām, tādējādi bagātinot meklēšanas sistēmas rezultātu lapās iekļautās vietnes. Tas var ietvert zvaigžņu vērtējumus, informāciju par produktiem, informāciju par notikumiem, informāciju par receptēm, iekšējās saites uz vietnēm un daudz ko citu.
 • Vizuālā satura optimizācija: Videoklipu un attēlu izmantošana ar atbilstošu marķējumu sniedz priekšrocības attēlu un video meklēšanas rezultātos.

Kādas tehniskās SEO labākās prakses jāievēro?

Tagad, kad esi guvis izpratni par SEO tehniskajiem aspektiem, šeit ir daži labākās prakses piemēri, kas jāievēro.

Izveido SEO draudzīgu vietnes struktūru

Vietnes struktūra, saukta arī par vietnes arhitektūru, ir lapu sakārtošana hierarhijā, kas ir saprotama gan lietotājiem, gan meklētājprogrammu robotiem.

Efektīva vietnes struktūra ļauj meklēšanas robotiem efektīvāk pārmeklēt vietni un ātrāk atklāt jaunu saturu.

Labākā prakse ir nodrošināt, lai visas svarīgākās lapas būtu pieejamas ar ne vairāk kā trīs klikšķiem, un pārliecināties, ka lapas nav sagrupētas pārāk dziļi.

Tīmekļa vietnes struktūras piemērs e-komercijas veikalam, kas pārdod proteīna uztura bagātinātājus, ir parādīts zemāk.

Tīmekļa vietnes struktūra veikalam, kas pārdod proteīna uztura bagātinātājus

Lapas ir strukturētas hierarhijā, kur sākumlapa ir augstākajā līmenī. Pēc tam līmeņus var organizēt, pamatojoties uz tematiskajām vai kategoriju lapām un pēc tam atsevišķām lapām.

Iesniedz savu vietnes karti (Sitemap)

Vietņu kartes ir tīmekļa vietnes URL adrešu saraksti, kas informē meklētājprogrammas par pieejamajām lapām.

XML vietnes karte - RankMath

Vietnes kartes iesniegšana palīdz nodrošināt, ka tiek atklātas un indeksētas attiecīgās lapas.

Lai izveidotu vietnes karti, var izmantot dažādus bezmaksas tiešsaistes rīkus vai SEO papildspraudņus, kas ģenerē tīmekļa vietnes URL sarakstu.

Pēc tam vari iesniegt vietnes karti tieši Google meklēšanas konsolē vai citos meklētājprogrammu tīmekļa pārvaldnieka rīkos.

Lai iesniegtu tieši Google meklēšanas konsolē, vispirms jāatrod sitemap.xml fails.

Pēc tam nokopē URL (piemeram, https://piemers.com/sitemap.xml).

Dodies uz Google meklēšanas konsoli > Indeksēšana > Vietnes kartes.

Atrodi lauku “Jaunas vietnes kartes pievienošana” un ielīmē URL adresi.

Google search console -

Noklikšķini uz “Iesniegt”, un tava vietnes karte tiks iesniegta Google.

Izmanto Robots.txt

Kā minēts iepriekš, robots.txt ir teksta fails, ko izmanto, lai kontrolētu, kā meklētājprogrammu roboti pārmeklē tīmekļa vietni.

Ir svarīgi nodrošināt, ka robots.txt fails ir konfigurēts pareizi, lai nebloķētu svarīgu saturu vai neļautu robotiem pārmeklēt lapas, kuras nevajadzētu pārmeklēt.

Robots.txt failu var atrast savas vietnes saknes direktorijā, t. i., “https://piemers.com/robots.txt”.

Lielākajā daļā CMS (satura pārvaldības sistēmu) ir pieejams standarta robots.txt, taču ir svarīgi šo failu pārskatīt un pielāgot atbilstoši savām prasībām.

Izmanto HTTPS

HTTPS ir droša hiperteksta pārsūtīšanas protokola (HTTP) versija, kas nodrošina datu šifrēšanu pārsūtīšanas laikā.

Kopš 2014. gada HTTPS ir svarīgs ranga faktors, un ir svarīgi pāriet uz drošu savienojumu visās tīmekļa vietnes lapās.

Ieteicams izmantot uzticamu SSL sertifikātu, piemēram, Let’s Encrypt, lai nodrošinātu, ka savienojums starp tīmekļa vietni un lietotāju pārlūkprogrammām ir šifrēts.

Mūsdienās lielākā daļa tīmekļa hostinga pakalpojumu sniedzēju piedāvā bezmaksas SSL sertifikātus.

Lai pārbaudītu, vai tīmekļa vietnē tiek izmantots HTTPS, pārlūka joslā blakus URL meklē atslēgas ikonu.

gfrolovs.com - droša tīmekļa vietne

Ja parādās brīdinājums “Not Secure”, tas nozīmē, ka tīmekļa vietnē netiek izmantots HTTPS.

Nedroša tīmekļa vietne - ziņa

Uzlabo lapu ātrumu

Lapas ātrums ir laiks, kas nepieciešams lapas ielādei, un tas ir mazāk svarīgs ranga faktors.

Līdz ar to ir jānodrošina, lai vietnes lapas tiktu ielādētas pēc iespējas ātrāk, taču nekad nevajag tam piešķirt prioritāti salīdzinājumā ar satura kvalitāti.

Lai noteiktu problēmas, kas ietekmē vietnes ātrumu, var izmantot Google PageSpeed Insights.

gfrolovs-page-speed-insights

Pēc tam var izmantot sniegtos ieteikumus, lai novērstu problēmas.

GFrolovs PageSpeed Insights ieteikumi

Tālāk ir sniegta labākā prakse, kā uzlabot lapas ātrumu:

 • Minificē HTML, CSS un Javascript failus: Minifikācija palīdz samazināt failu lielumu, kodā noņemot nevajadzīgas zīmes (piemēram, baltas atstarpes, rindu pārrāvumus), tādējādi ļaujot lapai ielādēties ātrāk.
 • Optimizē attēlus: Attēlu saspiešana un izmēru optimizēšana samazina to failu lielumu un uzlabo lapas ielādes laiku.
 • Aktivizē pārlūkprogrammas kešatmiņu: Tas palīdz saglabāt statisko saturu (piemēram, HTML, CSS, Javascript) lietotāja pārlūkprogrammā, lai tas nebūtu atkārtoti jāielādē katru reizi, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni.
 • Izmanto CDN (satura piegādes tīklu): CDN glabā statisko saturu vairākos serveros, kas izvietoti visā pasaulē, lai lietotāji varētu ātri piekļūt saturam no viņiem tuvākā servera.

Optimizē galvenos tīmekļa vitālos rādītājus (Core Web Vitals)

Galvenie tīmekļa vitālie rādītāji (Core Web Vitals) ir trīs būtiski lietotāju pieredzes (UX) mērīšanas rādītāji, un 2021. gadā tie kļuva par maznozīmīgu ranga faktoru.

Galvenie tīmekļa vitālie rādītāji ietver:

 • Lielākā satura daļu (Largest Contentful Paint – LCP): Mēra lapas ielādes veiktspēju.
 • Pirmo ievades datu aizkavēšanos (First Input Delay –  FID): Mēra lapas interaktivitāti.
 • Kumulatīvo izkārtojuma nobīdi (Cumulative Layout Shift – CLS): Mēra lapas vizuālo stabilitāti.

Jāatzīmē, ka 2024. gada martā pirmās ievades aizkavēšanās (FID) metriku aizstās metrika Interaction to Next Paint (INP) jeb mijiedarbība ar nākamo krāsu.

Google ir noteikusi īpašas robežvērtības katram galvenajam tīmekļa vitālajam elementam, iedalot tos kategorijās “Labi”, “Nepieciešami uzlabojumi” vai “Slikti”, kas palīdz novērtēt to veiktspējas kvalitāti.

Vari izmantot Google PageSpeed Insights, lai novērtētu savas vietnes galvenos tīmekļa vitālos rādītājus un attiecīgi veiktu uzlabojumus.

Pārliecinies, ka tīmekļa vietne ir piemērota mobilajām ierīcēm

Tavai tīmekļa vietnei jābūt optimizētai mobilajām ierīcēm, jo lielākā daļa tiešsaistes meklējumu tiek veikti no viedtālruņiem.

Google Mobilajām ierīcēm draudzīguma testa rīks var palīdzēt novērtēt, cik labi tīmekļa vietne ir optimizēta mobilajiem lietotājiem.

Mobile-Friendly Test Tool

Ja tests ir neveiksmīgs, tas sniegs noderīgu informāciju par to, kādas izmaiņas jāveic, lai nodrošinātu labāku lietošanas pieredzi mobilajās ierīcēs.

Atrodi un labo bojātas lappuses

Bojātas lapas (404 kļūdas) var negatīvi ietekmēt lietotāja pieredzi, tāpēc ir svarīgi tās pēc iespējas ātrāk identificēt un labot.

GFrolovs - 404

Lai savā vietnē atrastu bojātas lapas, vari izmantot tādus rīkus kā Ahrefs Site Audit Tool, Google Search Console vai Screaming Frog SEO Spider Website Crawler.

Kad esi identificējis bojātās lapas, pārliecinies, ka tās ir vai nu:

 • Atbilstoši pāradresētas
 • Noņemtas no tīmekļa vietnes uz visiem laikiem (izmantojot 410 statusa kodu)
 • Vai atjaunotas nejaušas dzēšanas gadījumā

Atrodi un novērs dublējoša satura problēmas

Dublējošs saturs ietver lapas ar precīzu vai gandrīz dublējošu saturu vairākās tavas vietnes lapās.

Ir svarīgi identificēt un risināt satura dublēšanās problēmas, jo vairākas lapas ar vienu un to pašu saturu var radīt dažādas problēmas:

 • Nepareiza lapas ierindošana meklēšanas rezultātos
 • Lapa netiek indeksēta
 • Zaudēta atpakaļsaišu vērtība
 • Izšķērdēts pārmeklēšanas budžets

Dublējošu saturu savā vietnē vari atrast, izmantojot Ahrefs Site Audit vai Ahrefs Webmaster Tools, Screaming Frog SEO Spider Website Crawler vai Siteliner.

Lai atrisinātu šo problēmu, vari izmantot jebkuru no turpmāk minētajām metodēm:

 • Noņem dublējošo lapu
 • Pievieno kanonisko tagu, lai sniegtu mājienu meklētājprogrammām par vēlamo lapas versiju
 • Izmanto 301 pāradresāciju no dublētās lapas uz citu atbilstošu lapu
 • Sniedz vairāk konteksta un unikālu saturu dublikāta lapai, lai to atšķirtu no pārējām lapām
 • Apvieno dublējošos materiālus vienā lapā

Atrodi un labo pāradresācijas ķēdes

Pāradresācijas ķēdes ir gadījumi, kad notiek vairākas pāradresācijas pēc kārtas (piemēram, URL A pāradresē uz B, kas pēc tam pāradresē uz C).

Pāradresācijas ķēdes

Tas var ietekmēt lapas ātrumu, jo pārlūkprogrammai jāveic vairāki pieprasījumi, lai iegūtu galīgo lapu.

Lai noteiktu pāradresēšanas ķēdes, vari izmantot tādus rīkus kā Screaming Frog SEO Spider Website Crawler un Ahrefs Site Audit Tool.

Lai salabotu pāradresāciju ķēdi, ir jādzēš vai jāatjaunina visas nevajadzīgās vai novecojušās pāradresācijas, lai URL pāradresācija notiktu tieši, neizmantojot vairākus starpposma pāradresācijas kanālus.

Ievies strukturētos datus

Strukturētie dati palīdz meklētājprogrammām labāk izprast tīmekļa vietnes saturu un var uzlabot tās izskatu meklēšanas rezultātos.

Vari izmantot strukturētos datus (Schema), lai ļautu meklētājprogrammām uzzināt par satura veidu, tā īpašībām un citu informāciju. Tādējādi meklēšanas rezultātos tiek parādīta plašāka informācija par tīmekļa vietni, palielinot klikšķu iespējamību.

Strukturēti dati - notikumi Rīga, jūlijā 2023

Google atbalsta dažādus strukturēto datu veidus, piemēram, rakstus, notikumus, atsauksmes un citus.

Piemēram, tu nodarbojies ar pasākumu rīkošanu un tev ir gaidāms pasākums. Savai lapai vari pievienot notikumu shēmas marķējumu jeb strukturētos datus, kas ļaus Google meklēšanas rezultātos parādīt pasākuma datumu, laiku un citu informāciju par to.

Ir pieejami dažādi rīki, lai tīmekļa vietnēs ieviestu shēmas marķējumu. Viens no tiem, ko es iesaku visvairāk, ir Merkle Schema Markup Generator (JSON-LD).

Merkle Schema Markup Generator

Izmanto Hreflang tagus vairākām valodām

Ja tīmekļa vietne ir multilingvāla, ir svarīgi izmantot hreflang tagus.

Hreflang tagi sniedz meklētājprogrammām informāciju par to, kurās valodās ir pieejamas lapas versijas, un palīdz tām izlemt, kura versija ir visatbilstošākā lietotājiem, kas meklē dažādās valodās vai reģionos.

Piemēram, manas vietnes sākumlapa ir pieejama gan angļu, gan latviešu valodā.

Šeit ir mana vietnes sākumlapa angļu valodā.

GFrolovs.com - EN

Un šeit ir tā pati lapa latviešu valodā.

GFrolovs.com - LV

Katrai no šīm lapām ir atbilstoši hreflang tagi visu lapas versiju <head> sadaļā.

Piemēram, ja tava sākumlapa ir angļu un latviešu valodā un tai ir “.com” vispārējais augstākā līmeņa domēns (kā tas ir manā vietnē), tev būtu jāpievieno šādi hreflang tagi:

<head>

<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://piemers.com" />

<link rel="alternate" hreflang="lv" href="https://piemers.com/lv/" />

<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://piemers.com" />

</head>

Regulāri uzraugi tehniskā SEO problēmas

Ir svarīgi regulāri uzraudzīt, vai tava tīmekļa vietne nesatur tehniskas SEO problēmas, piemēram, bojātas lapas, dublētu saturu vai servera darbības kļūdas.

Sākumam vari izmantot Google meklēšanas konsoli, lai pārraudzītu ar tavu vietni saistītās problēmas.

Vari izmantot arī tādus SEO rīkus kā Ahrefs Site Audit vai Screaming Frog SEO Spider Website Crawler, lai skenētu visu savu vietni, meklējot tehniskās SEO problēmas, un iegūtu noderīgu informāciju par to, kā tās novērst.

Un, ja nezini, kā novērst kādu konkrētu problēmu, vienmēr vari to meklēt Google meklētājā.

Kādi rīki var palīdzēt tehniskā SEO optimizācijā?

Ir pieejami dažādi bezmaksas SEO rīki, kas var palīdzēt uzsākt darbu ar tehnisko SEO optimizāciju:

 • Google Search Console: Palīdz uzraudzīt un novērst problēmas saistībā ar vietnes atrašanos Google meklēšanas rezultātos. Šis rīks sniedz ieskatu par vietnes veiktspēju, indeksēšanas statusu un problēmām, kas jārisina.
 • Google Mobile-Friendly Test: Analizē tīmekļa vietni un nosaka, vai tā ir piemērota mobilajām ierīcēm. Ņemot vērā pieaugošo mobilo ierīču lietotāju skaitu, šis rīks ir būtisks, lai nodrošinātu labu lietošanas pieredzi visās ierīcēs.
 • Google PageSpeed Insights: Analizē vietnes ātrumu un lietošanas pieredzi un piedāvā ieteikumus uzlabojumiem.
 • Google Chrome DevTools: Šis Google Chrome pārlūkprogrammā iebūvētais tīmekļa izstrādes un atkļūdošanas rīku komplekts ļauj diagnosticēt un novērst tehniskās SEO problēmas, piemēram, renderēšanas problēmas, lēnu lapas ielādes laiku un citas.
 • Ahrefs SEO Toolbar: Šis bezmaksas pārlūkprogrammas paplašinājums sniedz noderīgus datus par jebkuru apmeklēto tīmekļa vietni, ļaujot ātri pārbaudīt bojātas saites, pāradresācijas, hreflang tagus un daudz ko citu.
 • Ahrefs Site Audit Tool: Šis jaudīgais pārlūks analizē visu tīmekļa vietni, lai atklātu tehniskās SEO problēmas, noteiktu to prioritāti pēc svarīguma un piedāvātu noderīgus ieteikumus, kas palīdzēs tās novērst.
 • Screaming Frog SEO Spider Website Crawler: Šī datorprogramma pārmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu un informētu par SEO problēmām, piemēram, bojātām saitēm, dublētu saturu, trūkstošiem metadatiem, lēnu lapas ielādes laiku un citām.

Pārbaudi šo labāko bezmaksas SEO rīku sarakstu, lai iepazītos ar dažādiem citiem bezmaksas rīkiem, kas var palīdzēt optimizēt tavu vietni neatkarīgi no tā, vai tev ir nepieciešama palīdzība tehniskā SEO, iekšējā SEO vai ārējā SEO optimizācijas jomā.